Idejni projekat predstavlja dokument koji sadrži okvirno definisane fukcionalnosti namenske aplikacije. 

Je dokument koji je urađen na osnovu idejnog projekta i predstavlja predviđene vrednosti za izradu namenske aplikacije. 

Ugovor o poverljivosti (NDA) je ugovor kojim se ugovorene strane obavezuju na čuvanje određenih informacija.

Projektom dokumntraciojom se smatra svaki dokument koji detaljno opisuje rad i funcionalnost aplikativnog programa ili njegovog dela koji je predmet izrade ili dorade.

Je dokument koji je urađen na osnovu projektne dokumentacije i predstavlja vrednosti za izradu namenske aplikacije.

Testiranje namenske aplikacije se vrši po dogovrenim fazama za izradu iste. Testiranje se vrši sa predstavnicima obe ugovorene strane i prilikom iste se sačinjava zapisnik o testiranju.

Doradu se smatra svaki vid nadogradnje i izmene izvornog koda a isti nije definisan u projektnoj dokumentaciji.
Svaki zahtev za doradu se posebno dostavlja Naručiocu u vidu procene vremena za izradu zahteva. 

Održavanje namenske alikacije podrazumeva tehničo održavanja.
Ukoliko nije drugačije dogovoreno.

Program je tako napravljen da korisnik samostalno vrši sve radnje vezane za web prodavnicu, prodaja, dodavanje artikala, promena cenovnika, uslovi prodaje, tekstovi,
osnovna podešavanja shop-a itd
Unos blog-a, ČPP (često postavljena pitanja, komentari na artikle).

Svaki naš proizvod pa tako i shop je u potpunosti prilagođen upotrebi na manjim ekranima (tablet, mobilni).
Ova osobina shop-a omogućuje kupovinu vaši proizvoda preko mobilnog uređaja. 

Omogućavamo veliki broj podešavanja koje mi podešavamo na osnovu vaših zahteva.
Ova podešavanje se vrše pri postavci samog shop-a a vezana su za:

 • Podaci shop-a
 • Podešavanje narudžbi, registracija, bez registracije, potvrda narudžbe putem mail-a
 • Vizuelni izgled shop-a, boje, meni,badges, kategorije, podkategorije
 • Štampa, podešavanje štampe računa, predračuna its
 • Povezivanje sa poslovnim programom
 • Prikaz prve strane shop-a, sortiranje, novi artikli, odabrani, najprodavaniji itd
 • Tekstovi, o nama, uslovi poručivanja, često postavljana pitanja, obrazac za odustanak itd
 • Watermark,
 • integracija sa društvenim mrežama
 • FB pixel*
 • FB katalog*
 • Postoji mogućnost izbora nekoliko tema
 • Mogućnost izbora namenske teme*

Omogućen je unos artikla sa svim pratećim opisima, sadržajima, slikama. Ručno ili preko uvoza iz nekog tabelarnog programa (xlsx, csv). Kod artikla se mogu popuniti ili
dodati sledeći podaci:

 • Opis artikla
 • Kategorije artikala
 • Filteri artikla
 • Meta tag
 • Link proizvođača
 • Youtube link
 • Google product category
 • Slike artikla
 • Prikaz artikla na shop-u

Omogućava prikaz količina artikala u programu i na shop-u, količina se smanjuje računom a vraća storniranjem računa.
Dodatna mogućnost je vođenje zaliha po atributima (veličina, boja...), gde se artikla prikazuje u zbiru količina atributa.
Ako je kod artikla definisan atribut kod prodaje na shop-u se vrši i zbor atributa prilkom stavljanja artikla u korpu.
Imate nekoliko načina unosa količina:

 • ručno
 • uvozom (xlsx, csv)
 • povezivanjem sa ERP-om

Imate mogućnost dodatnih podešavanja kod artikla:

 • Isti proizvod, povezivanjem istih artikala ali različite boje dobijate pregled svih povezanih artikala
 • Slični proizvod, isti proizvod ali drugi proizvođač
 • Vezani artikal, artikal koji je vezan za neki drugi artikla
 • Cena isporuke za artikal, unesete cenu isporuke za određeni artikal
 • Prikaži artikal bez obzira da li ga ima na stanju
 • Za artikla se ne vodi zaliha
 • Artikal je aktivan da-ne

Unos ručni ili preko web prodavnice-a zatim pregled i praćenje narudžbi od kupaca, priprema paketa za isporuku, statusi dokumenta, label dokumenta.
Storniranje dokumenta, povrat od kupaca.
Obaveštenje u sklopu CMS-a o novoj narudžbi, brzi pregled narudžbi po statusu.
Obaveštenje o narudžbi putem mail-a. 

U osnovnom cenovniku možete ručno da unesete ili da menjate postojeće cene unosom prodajne cene, popusta ili cene sa popustom. Možete vršiti promenu cenovnika
preko uvoza iz tabelarnog programa (xlsx, csv)

U osnovnim uslovima prodaje imate mogućnost definisanja nekoliko uslova prodaje:

 • Cena kurirske dostave
 • Minimalni iznos narudžbe
 • Popust za iznos preko (u %)
 • Besplatna dostava iznad (iznosa)

Kod računa možete da odaberete label, isti služi da se vi lakše organizujete i da možete po labelu da vršite filtraciju. Omogućeno je samostalno
otvaranje Label-a po nazivu i boji. 

Na računima imate mogućnost označavanja da ste za isti primili sredstva od kurirske službe. Ovo vam omogućava pregled i kontrolu prijema sredstava od kurirske službe.

Kao admin tj korisnik sa maksimalnim pravima imate mogućnost da otvarate nove naloge. Za svakog od korisnika imate mogućnost definisanja njihovih prava pristupa,šta može da menja,da dodaje, da briše its
U osnovnom paketu se nalazi jedan admin i dva korisnika.
Ako imate potrebu za više od dva korisnika isti možete dokupiti* 

U samom programu imamo integrisano slanje po nardžbi kurirskoj službi. Ova opcija vam omogućava da jednim klikom možete pozvati kurirsku službu gde se automatski
prenesu podaci o paketu i kao odgovor dobijate njihov jedinstveni broj paketa.
Trenutno imamo povezivanje sa kurirskum službama AKS i BEX. Za povezivanje sa kurirskom službom neophodno je da imate ugovor sa istom.

Omogućena je ručna promena kurirske službe i unos iznosa dostave.

Ova opcija vam omogućava slanje SMS klijentima vezano za promocije, akcije, kampanje, servisne informacije its
Da bi ova opcija bila aktivna morate potpisati ugovor sa SMS servisom.

Imamo mogućnost odabira nekoliko načina plaćanja

 • Pouzećem (kurirska služba)
 • Uplatom na tekući račun (naloga za uplatu)
 • Predračun za pravna lica
 • Plaćanje karticom ili sistemom plaćanja

Naplata putem kartica je integrisan u web prodavnici-u preko globalnog sistema naplate 2Checkout, koji omogućava osam najpopularnijih
načina plaćanja.
Neohodno je da se registrujete i priložite traženu dokumentaciju na 2Checkout https://www.2checkout.com/signup
Molim vas da vodite računa da 2CO ima listu zabranjenih proizvoda https://www.2checkout.com/policies/prohibited-product-list

Ovi podaci i analize su neophodne da biste imali uvid u posećenost shop-a, vreme posećenosti, vreme zadržavanja, ključne reči, kako je došao do vas, sa kojeg uređaja
pristupa its. Ove podatke možemo dobiti na nekoliko načina:

 • Google Analytics
 • Izveštaji iz CPanel-a

Domen (eng: Domain) je zapravo ime ili adresa web sajta. Kao što imate adresu stanovanja, tako Vam je potrebna i adresa koju želite za sopstveni web sajt.
Domen se uz pomoć DNS (domain name system) prevodi u jedinstveni numerički kod ili tzv. IP adresu (Internet Protocol) a koju identifikuju računari.  Kada naprimer u Vaš web browser unesete www.ddbshop.com , računar to prevodi u IP adresu servera na kome se nalazi naš sajt. To je proces koji se odigrava u pozadini a koji korisnici sajta ne vide.

Domen možemo mi registrovati za vas ili preuzeti, preusmeriti već postojeći.
Domen je isključivo vlasništvo klijenta.

Resursi potrebni za shop se određuju na osnovu vaših potreba protoka podataka, sistemskih resursa, broj posetilaca, broj korisnika, broj artikala sa sadržajem. Na osnovu
ovih parametera možemo izabrati neko od tri rešenja:

 • Deljeni prostor (share hosting)
 • VPS (virtual private server)
 • Dedicated server

DDBusiness d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postavljeni sadržaj na web prodavnici.
Celokupan sadržaj (tekstovi, nazivi, slike, obaveštenja itd) su vlasništvo korisnika web prodavnice.

Podrška korisnika je obezbeđena putem mail-a ili preko kontakt forme.

Tehničko održavanje podrazumeva doradu web prodavnice-a na nove tehnologije, prilagođavanje promenama nastalim sa povezanim aplikacijama
trećeg lica FB, Instagram, Google, kurirska služba, plaćanje karticom its.
Usluga se naplaćuje mesečno ili godišnje. Na godišnje plaćanje odobravamo popust od 20%.

Projektni zadatak je dokument koji popunjavamo zajedno a sve u cilju definisanja vaših zahteva tako i definisanje naših obaveza.
U sastavni deo Projektnog zadatka spada i šematski prikaz elemenata po stranicama (isti se dostavlja putem mail-a)
U obostranom interesu je da se Projektni zadatak popuni što tačnije da bi se izbegli naknadni nesporazumi.

Potreban materijal (slike, tekst, grafika, logo its) za web prodavnicu je jasno definisan na osnovu Projektnog zadatka.
Postavljanje dostavljenog materijala vršimo mi (do 10 radnih sati). To podrazumeva unos svih dogovorenih tekstova, opisa, slika, povezivanje sa društvrnim mrežama its

Ugovor o upotrebi i održavanju web stranice, predstavlja dokument gde su definisana sva prava i obaveze obe ugovorene strane.

Ovo je predposlednja faza, vrši se testiranje websajt-a od strane Naručioca da se utvrdi da li je sve urađeno u skladu sa Projektnim zadatkom.
Sugestije i primedbe dobijene od Naručioca putem mail-a se ispravljaju u najkraćem mogućem roku.

Nakon postavke dostavljenog materijala, obe ugovorene strane zajedno vrše proveru i pregled web stranice radi utvrđivanja da ke ista urađena prema dogovoru.
Ukoliko se ukaže potreba vrše se korekcije na osnovu primedbi.
Poslednji korak je aktivacija web prodavnice.

Svaki naš proizvod je u potpunosti prilagođen upotrebi na manjim ekranima (tablet, mobilni).
Ova osobina web stranice omogućuje brz i jednostavan pregled preko mobilnog uređaja, tableta its. 

Content Managemet System, u prevodu sistem za upravljanje sadržajem, odnosno rešenje koje omogućuje dodavanje, promenu, organizaciju i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja.
Naš CMS je izuzetno jednostavan za upotrebu i omogućava krajnjem korisniku bez posebnog tehničkog znanja da sam upravlja sadržajem na web stranici.

Značenje skraćenice SEO (search engine optimization) je proces pisanja, kodiranja, programiranja, dizajna vašeg sajta u cilju boljeg rangiranja na pretraživačima.

Da jeste, veliki procenat ljudi koji traže nešto na internetu to vrše preko pretraživača. Izbacivanjem rezultata na pretraživaču većina ljudi pregleda prvu ili drugu stranu pretrage. Sa boljom optimizacijom postižete veći rang na pretraživačima.

Naknadnu postavku, dodavanje ili izmenu sadržaja websajt-a radite isključivo Vi.

Neke delove sajta ne možete dodavati ili menjati npr. dodavanje nove stranice, dodavanje novih elemenata na postojeću stranicu.

Podrška korisnika je obezbeđena putem mail-a ili preko kontakt forme.
 

DDBusiness d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postavljeni sadržaj na web prezentaciji.
Celokupan sadržaj (tekstovi, nazivi, slike, obaveštenja itd) su vlasništvo korisnika web prezentacije.

Tehničko održavanje podrazumeva doradu web prezentacije-a na nove tehnologije, prilagođavanje promenama nastalim sa povezanim aplikacijama
trećeg lica FB, Instagram, Google its. Usluga se naplaćuje godišnje.

Domen (eng: Domain) je zapravo ime ili adresa web sajta. Kao što imate adresu stanovanja, tako Vam je potrebna i adresa koju želite za sopstveni web sajt.
Domen se uz pomoć DNS (domain name system) prevodi u jedinstveni numerički kod ili tzv. IP adresu (Internet Protocol) a koju identifikuju računari.  Kada naprimer u Vaš web browser unesete www.ddbshop.com , računar to prevodi u IP adresu servera na kome se nalazi naš sajt. To je proces koji se odigrava u pozadini a koji korisnici sajta ne vide.

Domen možemo mi registrovati za vas ili preuzeti, preusmeriti već postojeći.
Domen je isključivo vlasništvo klijenta.

Web hosting predstavlja prostor na hard disku servera koji je namenski podešen da prikazuje različite Internet sadržaje, a koji Vam obezbeđuje hosting provajder. Server je stalno konektovan na Internet, a hosting provajder zadržava pravo da u toku godine ovaj pristup bude prekinut na kratko u slučajevima kada je potrebna nadogradnja servera ili softvera.

Ukoliko mi otvaramo hosting nalog isti je u našem vlasništvu. Ukoliko već imate hosting na isti možemo postaviti web prezentaciju uz enkripciju koda.