PAWS integracija

PAWS integracija
05. 04.

Na partreskom skupu Datalab-a koji je organizovan 05.04.2023 DDBusiness je prezentovao praktičnu primenu
novog web servisa PAWS za integraciju DDBShop eCommerc rešenja i Pantheon ERP rešenja.