Kobex Kitchen expert

Informacije o projektu

Kobex d.o.o se bavi plasmanom vodećih svetskih brendova vezani za opremanje kuhinje.
Sa dugogodišnje iskusvom i stečenim znanjem dobijaju status od klijenata Kitchen expert.

Ključne tačke projekta

Ključne tačke projekat su:

  • Integracija za ERP-om
  • Rezervacije artikala na osnovu narudžbi
  • Sistem praćenja narudžbi
  • Kreiranje plana isporuke
  • Jednostavna komunikacija sa klijentima