PANTHEON Konferencija 2024

PANTHEON Konferencija 2024
23. 05.

Najvažnije teme konferencije: 

Kako iskoristiti mogućnosti novog samoukog sistema i na koji način ćete moći
da koristite AI pomoćnika – Aiona?
PANTHEON i nove zakonske regulative (Arhivska knjiga, eFakture, novi SEF…)
eProces – Kako vas PANTHEON vodi kroz procese u kompaniji?
Nove funkcionalnosti u obračunu zarada
Kako obezbediti sigurnost poslovanja u praksi?
Evidencija radnog vremena kroz PANTHEON
Kako efikasno razmenjivati podatke sa spoljnim aplikacijama i bazom podataka?
Kako da sami podesite određene funkcionalnosti PANTHEON-a
Iskustva i saveti PANTHEON korisnika