Integracija sa ERP-om

Integracija sa ERP-om
20. 12.

Integracija između našeg webshop sistema DDBShop sa informacionim sistemom iCenter.
Integracija je izvršena da korisnici ERP-a iCenter imaju automatsku sinhronizaciju sledećih podataka:

  • Cenovnici za B2B ili B2C
  • Prodajni uslovi B2C
  • Zalihe
  • Artikli sa osobinama i filterima
  • Komitenti sa svojim komercijalnim uslovima B2B, adresnicama

Kontakt iCenter