Tim Code API

Tim Code API
08. 03.

Omogućili smo da naš B2B i B2C program ima integraciju sa poslovnim programom Tim ERP .
Što direktno podrazumeva da se su naše aplikacije povezane i vrši se automatska komunikacija između njih poput 
prenos artikala, cenovnika, cena, računa, zaliha its
Klijentu je ubrzan i olakšan rad sa našim programima