Winner Bike

Informacije o projektu

Winner bike d.o.o.  kao firma koja prati sisteme modernog poslovanja je odlučila da unapredi online poslovanje.
Postavkom sistema online prodaje od DDBusiness klijentu je omogućena prodaja na daljinu fizičkim i pravnim licima.  
 

Ključne tačke projekta

  • Prodaja fizičkim licima
  • Prodaja pravnim licima
  • Obrada narudžbi od pravnih i fizičkih lica
  • Definisanje grupa popusta pravnim licima
  • Uvoz narudžbe u ERP