Informacije o projektu

Aqva Therm d.o.o. je firma sa dugom tradicijom prodaje, pružanjem usluga, pomoći kod kupovine pravih rešaenja za klijenta.
Velika prednost firme čine zaposleni koji su pored prodajniog dela u osnovi majstori za vodovod ili grejanje, sa svojim znanjem i iskustvom mogu 
da pomognu klijentu kod odabira najboljeg rešenja za kupatilo, kuhinju ili grejanje tj hlađenje.  

Ključne tačke projekta

 • Integracija sa poslovno informacionim sistemom PANTHEON
 • Rezervacija proizvoda na osnovu narudžbi
 • Sistem praćenja narudžbi od kupaca bez obzira da li je B2C ili B2C
 • Integracija sa drugim e-commerc rešenjima, preuzimanje proizvoda, cena, zaliha
 • B2B korisnik ima mogućnost pored narudžbe
  • da kreira otpremu, da se pripremi roba za njega na određeni datum
  • kreiranje predračuna da može krajnjem kupcu predati troškove materijala
  • kreiranje iz predračuna narudžbu