TEKA servis i produžena garancija

Informacije o projektu

Kobex d.o.o. kao ovlašćeni uvoznik i servis za brend TEKA imao jasnu viziju da objedini u jednom portalu sve ključne
elemente za unapređenje i podizanje zadovoljstva krajnjeg korisnika odnosno kupaca brenda TEKA.
Izradom portala omogućeno je da kupac samostalno registruje svoj TEKA proizvod i pored zakonske ostvari produženu garanciju na sam proizvod. 
Pored registracije svaki kupac može da podnese reklamaciju za TEKA proizvod bez obzira da li je u garantnom ili van garantnom roku.
Dodata je opcija i naručivanja rezervnog dela van garantnog roka.

Ključne tačke projekta

Garancije, deo portala za podnošenje i registraciju proizvoda

  • Jednostavan proces za registraciju TEKA proizvoda.
  • Nakon registracije dobijanje produžene garancije sa rokovima, podacima o proizvodu u obliku dokumenta.
  • Osobi zaduženoj za garancije u CMS-u portala omogućen pregled, praćenje, odobravanje i kontrolu podnetih zahteva.

Reklamacije, deo portala za podnošenje reklamacije na proizvod

  • Jednostavan proces za podnošenje zahteva reklamacije za TEKA proizvod.
  • Obaveštenja preko CMS sistema o načinu rešavanja reklamacije.
  • Osobi zaduženoj za reklamacije u CMS-u portala omogućen pregled, praćenje, odobravanje, utrošak rezervnih delova,
    zadaci, potvrda izvršene reklamacije.
  • Klijent koji je podneo reklamaciju putem mail-a dobija obaveštenja vezana za promenu statusa, događaja vezanih za podnetu reklamaciju na proizvod.