Reklamacije

Informacije o projektu

Zbog velikog prometa robe klijent je imao potrebu za izradu aplikacije koja bi olakšala upravljanje jednim veoma bitnim poslovnim procesom a to je reklamacija na artikle.
Sama aplikacija je napravljena da obuhvata sve delove ovog poslovnog procesa a to su:
Prijem robe na reklamaciju sa  datumom prijema, podaci o komitentu, kada je roba kupljena (br. IR), opis kvara tj reklamacije. Štampa prijema rekalmacije sa potrebnim podacima.
Prosleđivanje robe dobavljačima na pregled i ostvarenje prava na reklamaciju
Status svake reklamacionog zahteva
Odluka rešenja reklamacije, 
Predaja robe kojoj je završen reklamacioni proces  
 

Ključne tačke projekta

  • Prijem proizvoda na reklamaciju sa unosom svih potrebnih podataka
  • Slanje dobavljaču na reklamaciju
  • Pregled reklamacija po statusu i rokovima izvršenja
  • Zatvaranje reklamacije
  • Datum

    06.11.2017

  • Kategorija

    Namenske aplikacije