Kolo srpskih sestara Subotica

Informacije o projektu

Internet prezentacija zvaničnog kola spskih sestara u Subotici. Prezentacija pruža informacije o radu, istoriji, aktivnostima.