Attos B2B webportal

Informacije o projektu

Attos d.o.o. Novi Sad je specijalizovan za proizvodnju i distribuciju rezervnih delova i komponenti za belu, grejnu, merno-regulacionu tehniku.
Pored standardne komercijalne tehnike imaju delove i komponente za profesionalnu tehniku.
Pošto postoji na tržištu veliku broj proizvođača tehnike izradom web portala omogućili smo jedinstvenu pretragu koja omogućava pretragu kako originalnih tako i zamenskih 
rezervnih delova. Pored pretrage omogućili smo vršenje pregleda delova preko brenda.
 

Ključne tačke projekta

  • Sinhronizacija podataka sa SAOP ERP poslovnim sistemom
  • Slanje narudžbina u ERP i njihovo praćenje
  • Kategorizacija artikala po brendu kojem pripada sa svim klasifikacijama
  • Pretraga artikala po zamenskim rezervnim delovima
  • Ključne osobine i karakteristike kod artikala
  • Pregled otvornih stavki, nakon prijave B2B korisnika
  • Pregled računa i stavki računa, nakon prijave B2B korisnika