Prelazak na PHP 8.1

Prelaskom naših rešenja na verziju PHP-a 8.1 svi naši budući korisnici će imati benefite 
vezane za brzinu, sigurnost web prezentacije, DDBShop eCommerc rešenja i namenske aplikacije .