Magacinsko poslovanje uz Pricer

Corner kiosk d.o.o. je firma koja poseduje veliki broj prodajnih objekata-kioska u nekoliko gradova R. Srbije.
Za većinu prodajnog asortimana sami vrše dostavu robe ili dopunu prodate robe, ista je rešena kroz ERP u vidu izveštaja za isporuku na dnevnom nivou.
Ovakav način poslovanja zahteva odlično magacinsko poslovanje i logistiku koja treba da uzme u obzir veliki broj parametara.
Nažalost slaba tačka je bila u finalizaciji tj pakovanju robe po objektima, problem koji se izdvojio je sam odabir traženog artikala koji ima svoje varijacije pa se dešavalo da se pošalje
pogrešna varijacija arikla ili da se previdi artikal za isporuku.

Prezentacijom Pricer sistema smo im pokazali da je Pricer sistem je primenjiv umagacinskom poslobvanju i da će im rešiti problem koji trenutno imaju.
Postavkom Pricer sistema Corner kiosk je dobio da se za svaki objekat na mestu za pakovanje prikaže potrebna kolićina određenog artikla što direktno
olakšava sam proces pakovanja i priripremu robe za svaki objekat posebno.
Dobitak nakon uvođenja Pricer sistema je ispravnost od 99% spakovane i isporučene robe.